Ministerstwo Infrastruktury: Ankieta dot. oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie dostawy wody do picia.

Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało ankietę dot. oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie dostawy wody do picia oraz spożycia wody pitnej. Celem tego badania jest zbadanie potrzeb konkretnych gmin i gromadzenie informacji na temat stanu infrastruktury w raptem obszarów i całych regionów.

Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że ankieta jest niezbędna do jak najlepszego określenia na czym polega problem braku dostawy wody do picia oraz co należałoby zrobić, aby go rozwiązać. Respondenci wskazują, jakie usługi są zapewniane przez dany obszar oraz jakie opportunitie mają mieszkańcy do korzystania z tych usług.

Ankieta obejmuje szereg pytań dot. obecnego stanu technicznego i jakości sieci wodociągowej oraz systemowego zarządzania dostawami wody. Ponadto pytania dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska odnoszące się do ewentualnych awarii lub przerw w dostawie są również brane pod uwagę.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało również o planowanym wykorzystaniu funduszy unijnych na naprawy istniejących szacowanych już monetarnych szkód oraz na finansowanie programów drogowych i inwestycji infrastrukturalnych powiązanych ze spożyciem wody pitnej. Wszelkie sugestie i pomysły dot. usprawnienia systemu dostarczania pitnej wody będą brane pod uwagę do negocjacji finansowania projektów inwestycyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym.

Ankieta będzie przekazywana respondentom poprzez elektroniczną poczta lub pocztę tradycyjną do końca czerwca tego roku, co da Ministerstwu możliwość przygotowania budżetu na rok 2018 odnośnie potencjalnych programów inwestycyjnych dot. dostawy wody do picia. Respondenci maja minimalne 2 tygodnie na wypełnienie oraz przekazanie formularza zwrotnego zwrotnie do Ministerstwa Infrastruktury.

Ogromny postep Ministerstwa Infrastruktury w kierunku lepszych warunków dla mieszkańców musi być doceniony. Jeśli temu procesowi towarzyszy dyfuzja informacji i angażowanie respondentów, szanse na sukces powinny być duże. Wszystkie podsumowanie z raportu powinny być podane publicznie, co da społeczeństwu możliwość aktywnego uczestniczenia we wszelkich procesach modernizujących system dostarczania pitnej wody.

Ministerstwo Infrastruktury przeprowadza obecnie ankietę w celu lepszego zrozumienia potrzeb inwestycyjnych w zakresie dostawy wody do picia. Ankieta jest skierowana do wszystkich grup interesariuszy, a jej celem jest zidentyfikowanie tych sektorów, którym najbardziej brakuje środków na realizację dostaw.

Ministerstwo chce dotrzeć do przedsiębiorców i społeczeństwa odpowiedzialnego za realizację projektów dotyczących dostaw wody w całym kraju. Ministerstwo szczególnie zwraca uwagę, że głos społeczeństwa ma ogromne znaczenie i ma być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do tego, na jakie obszary lub usługi ze środków publicznych powinny być przeznaczone pieniądze.

Ankieta jest pierwszym etapem tworzenia programu skierowanego bezpośrednio do ludzi stojących za projektami, mającym zwiększyć ich sprawność i efektywność, a także umożliwić im skorzystanie ze wsparcia finansowego.

Ministerstwo twierdzi, że ankieta pozwoli doskonalić polityki publiczne i infrastrukturę – stanowi krok ku skutecznemu wykorzystywaniu środków publicznych na rzecz potrzebujących grup społecznych. Chce ono umożliwić społeczeństwu dostęp do kompleksowej oceny stanu infrastruktury technicznej oraz opieki medycznej i odpieluchowania. Ministerstwo jednocześnie prosi o
przekazanie swojego głosu i namawia do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoją opinią.

Celem Ministerstwa Infrastruktury jest zbudowanie nowego systemu inwestycji publicznych, który ma służyć społeczeństwu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną i odpieluchowanie ramy prawne oraz skutecznemu i sprawnemu rozdysponowaniu środków publicznych. Gromadzenie opinii ma przede wszystkim usprawnić selektywność systemów inwestycji oraz skuteczną alokację funduszy publicznych.

Ankieta jest dostepna online od 1 września 2020 roku i czynna b+da 15 października 2020 roku. Ministerstwo zachęca gospodarzy miast oraz przedstawicieli społeczeństwa i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoją opinią na temat potrzeb inwestycyjnych dotyczacych dostawy wody do picia.

Related Posts