PURE ENERGY. GREEN BUSINESS.

Wspieramy inwestorów publicznych i prywatnych w rozwoju zielonej energii na całym świecie.

Opracowujemy najkorzystniejsze możliwości inwestycyjne oraz zarządzamy projektem na każdym etapie realizacji.

SPRAWDŹ OFERTĘ

SEKTORY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

FOTOWOLTAIKA

FARMY WIATROWE

ENERGETYKA WODNA

GEOTERMIA

WODÓR

ELEKTROMOBILNOŚĆ

MAGAZYNOWANIE ZIELONEJ ENERGII

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

ESG

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

FOTOWOLTAIKA

FOTOWOLTAIKA

ELEKTROWNIE PV NA DACHU I NA GRUNCIE


Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznych na gruncie oraz na dachach budynków magazynowych i przemysłowych. Nasi specjaliści przygotowują analizy wykonalności oraz opłacalności budowy farm PV, a także prowadzą Project Management oraz nadzór dla budowanej instalacji. Prowadzimy również działalność deweloperską i rozwijamy własne projekty fotowoltaiczne.

Po zakończeniu realizacji zarządzamy obiektem, w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji oraz zapewnienia efektywnego działania elektrowni. Dzięki znajomości nowoczesnych technologii, nasze realizacje osiągają dużą efektywność finansową.


Klientów wspieramy także w organizacji przetargów, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na budowę elektrowni PV. Ponadto, łączymy zainteresowanych wybudowaniem elektrowni fotowoltaicznej (inwestorów) z właścicielami dachu lub terenu, na którym można wybudować siłownię PV.


Usługę możemy wykonać w dowolnym miejscu na świecie - nasza firma posiada oddziały w ponad 40 krajach. Zastosowanie zielonej energii w procesach technologicznych jest najprostszą metodą pomniejszenia śladu węglowego.

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

FARMY WIATROWE

FARMY WIATROWE

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wsparcia inżynieryjnego, np. Inspektor Nadzoru, Zarządzanie Budową. Nasi specjaliści wykonają Techniczny i Środowiskowy Due Diligence w dowolnej fazie projektu oraz raporty Oceny Oddziaływanie na Środowisko. W ofercie posiadamy także produkt Bank Monitoring, który skierowany jest do podmiotów finansujących.

Klientów wspieramy w organizacji przetargów, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na budowę elektrowni wiatrowej. Ponadto, łączymy zainteresowanych wybudowaniem farmy wiatrowej (inwestorów) z właścicielami terenu, na którym można wybudować elektrownię wiatrową. Doradzamy w kwestii najlepszych rozwiązań technicznych.


Usługę możemy wykonać w dowolnym miejscu na świecie - nasza firma posiada oddziały w ponad 40 krajach. Zastosowanie zielonej energii w procesach technologicznych jest najprostszą metodą pomniejszenia śladu węglowego.

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

ENERGETYKA

WODNA

ENERGETYKA WODNA

W Polsce 81% potencjału energetycznego wody pozostaje niewykorzystane. Jest to duży oraz strategiczny obszar (biorąc pod uwagę politykę krajową i unijną), który nadal czeka na zagospodarowanie. Gęsta sieć hydrograficzna oraz duża ilość istniejących piętrzeń - według szacunków w Polsce istnieje ponad 7 tyś. obiektów hydrotechnicznych mogących być wykorzystanych w celach pozyskiwania energii elektrycznej. To duży kapitał dla rozwoju zielonej energii.

Budowa elektrowni wodnej to bardzo trudne i skomplikowane przedsięwzięcie. Wiemy, jak ważne jest solidne wsparcie merytoryczne już na wstępnym etapie inwestycji. Nasi konsultanci i inżynierowie korzystają z doświadczenia zarówno w kraju, jak i za granicą. Doskonale orientujemy się w najnowszych technologiach i rozwiązaniach dedykowanych efektywnemu rozwojowi energetyki wodnej. Dlatego zaangażowanie naszego zespołu może znacząco pomóc w realizacji zapłonowej inwestycji. Realizując projekty dla Klientów z sektora energetyki wodnej przygotowujemy:

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY
 • studium uwarunkowań hydrologicznych dla rozpatrywanej lokalizacji,
 • koncepcję planowanej inwestycji,
 • analizę efektywności ekonomicznej,
 • projekt techniczny,karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • konsultacje społeczne,
 • dokumentację do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • wsparcie na etapie uruchamiania inwestycji.

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

GEOTERMIA

GEOTERMIA

Zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrasta i powoduje, że liczba instalacji geotermalnych oraz zainstalowana w nich moc bardzo szybko rośnie. Zalety i wykorzystanie energii geotermalnej dostrzega wielu inwestorów chcących używać jej szczególnie do produkcji ciepła i elektryczności. Energię geotermalną pozyskiwaną ze skał i wód podziemnych w sposób umowny podzielić można na dwa rodzaje: wysokotemperaturową (geotermia wysokiej entalpii – GWE) i niskotemperaturową (geotermia niskiej entalpii – GNE).

GWE umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła ziemi, którego nośnikiem są substancje wypełniające puste przestrzenie skalne (woda, para, gaz i ich mieszaniny) o względnie wysokich wartościach temperatur. GNE nie daje możliwości bezpośredniego wykorzystania ciepła ziemi – wymaga ona stosowania urządzeń wspomagających np. pomp ciepła. W tym przypadku pierwszym zasadniczym krokiem jest rozpoznanie uwarunkowań geologicznych i hydrogeologicznych.


W przypadku wykorzystania wód podziemnych obowiązują takie same przepisy jak przy budowie ujęć wód podziemnych. Aby odwiercić otwór, wymagany jest zatwierdzony projekt prac geologicznych, a po zakończeniu prac wiertniczych sporządza się dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych. Dzięki dużemu doświadczeniu naszego zespołu w zakresie hydrogeologii aktywnie włączamy się w tego rodzaju projekty. Zakres naszych usług dla geotermii to m.in.:

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY
 • studium uwarunkowań hydrogeologicznych i geologicznych dla rozpatrywanej lokalizacji instalacji geotermalnej,
 • projekty robót geologicznych,
 • nadzór i dozór w trakcie wiercenia otworów,
 • ustalanie zasobów wód termalnych,
 • dokumentacje powykonawcze prac wiertniczych,
 • dokumentacje hydrogeologiczne,
 • koncesje na eksploatację,
 • przygotowywanie wniosków o dofinasowanie inwestycji w zakresie możliwości pozyskania energii geotermalnej,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • konsultacje w trakcie eksploatacji instalacji geotermalnych.

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

WODÓR

WODÓR

Rynek ogniw wodorowych wyceniono obecnie na niemal 652 mln dolarów. W 2026 roku ma osiągnąć wartość ponad 42 mld dol. W ciągu najbliższych 4 lat Unia Europejska będzie wpierała finansowo instalacje elektrolizerów wodorowych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych. To pozwoli rozwinąć instalacje elektrolizerów produkujących około miliona ton odnawialnego wodoru rocznie. Polityka UE na lata 2025-2030 będzie traktowała wodór priorytetowo, jako nierozłączny element zintegrowanego systemu energetycznego.

Nasz zespół specjalizuje się we wdrożeniach nowych technologii tj. ogniw paliwowych do wytwarzania zielonej energii. Doradzamy w wyborze optymalnego wariantu oraz prowadzimy kompleksowo prace projektowe oraz nadzorujemy realizacje inwestycji. Nasi inżynierowie mają doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii w wielu krajach na świecie. Obecnie skupiamy się na Polskim rynku. Dla Klientów rozważających wykorzystanie nowych zielonych paliw oferujemy analizy w celu oceny opłacalności.

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

ELEKTROMOBILNOŚĆ

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Oferujemy kompleksowe rozwiązania wspierające rozwój elektromobilności w miastach, z uwzględnieniem ich lokalnych warunków i potrzeb technicznych. Inwestorów realizujących duże projekty na terenie kraju wspieramy w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.

Przygotowujemy projekty budowlane stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz niezbędne dla nich analizy uwarunkowań środowiskowych. Następnie planujemy i nadzorujemy ich budowę.


W naszych projektach uwzględniamy wykorzystanie zielonej energii dla stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dzięki temu elektryczne samochody stają się w 100% ekologiczne oraz uzyskujemy mniejsze koszty ich ładowania.

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

MAGAZYNOWANIE ZIELONEJ ENERGII

MAGAZYNOWANIE ZIELONEJ ENERGII

Zastosowanie magazynu zielonej energii poprawia wydajność w zużyciu energii i obniża koszty jej użytkowania. To również najprostsza metoda służąca pomniejszaniu śladu węglowego oraz unikaniu opłaty mocowej. Z magazynów energii mogą skorzystać obiekty wytwarzające energię z OZE.

Dzięki skalowalnej konstrukcji magazynów energii możemy indywidulanie dopasować pojemność magazynu oraz rozbudować go w każdej chwili, np. w przypadku wzrostu zapotrzebowania obiektu na prąd. Magazyny zielonej energii umożliwiają również budowę szybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych.


Nasz zespół pomaga w rozwiązaniu problemów systemu energetycznego Klienta oraz w zapewnieniem ciągłych dostaw energii przy pełnym wykorzystaniu OZE. Doradzamy wybór optymalnego wariantu oraz prowadzimy kompleksowo prace projektowe i nadzór nad inwestycją.

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

W istniejących obiektach komercyjnych (m.in. biurowce, hale logistyczne, obiekty przemysłowe) wykonujemy analizy efektywności energetycznej, w celu poprawienia wydajności systemów. W ramach analiz doradzamy w zakresie rozwiązań ukierunkowanych w celu pomniejszenia śladu węglowego. Do budynków na etapie projektowym wprowadzamy nowe technologie, które obniżają zużycie energii w długich okresach eksploatacji.

Zaproponowane rozwiązania podnoszą efektywność energetyczną obiektów oraz sprzyjają środowisku, co w rezultacie pozytywnie wpływa na koszty eksploatacyjne, jak również na wizerunek przedsiębiorstwa. Nowoczesne metody zarządzania energią pozwalają nie tylko oszczędzać, ale co najważniejsze wykorzystywać energię w sposób zrównoważony. Lepsza wydajność zmniejsza zużycie energii, co w przyszłości przełoży się na niższe opłaty mocowe. Uwzględnienie BMS (Building Management System) w sterowaniu energią pozwala na stworzenie elastycznego Budynkowego Systemu Zarządzania Energią (BEMS).

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY

Kliknij, by zobaczyć pozostałe sektory

ESG

ESG

Organizacje, które posiadają dobrze przemyślaną strategię w zakresie ESG mogą odnotować nawet 60% poprawę zysków operacyjnych. Wyniki ESG są wykorzystywane jako ważna miara rynku kapitałowego. W oparciu o nie tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe państw, przedsiębiorstw i innych organizacji. Składają się one z trzech elementów: E – Środowisko (ang. Environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (ang. Social responsibility) i G – Ład korporacyjny (ang. Corporate governance). Głównym celem ESG jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

Relacje Arcadis z Klientami często zaczynają się od pomocy w sformułowaniu długoterminowej strategii zarządzania ESG i planu działania programu. Nasze doradztwo i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują szeroki zakres usług. Nasi eksperci będą wspierać Cię w dążeniu do neutralności klimatycznej doradztwem i wdrażaniem projektów energii odnawialnej. Inwestując w odnawialne źródła energii, wspierasz pozytywną transformację energetyczną, co umożliwia osiągnięcie celów ESG lub inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju, z wymiernymi kryteriami wpływu.

UMÓW KONSULTACJĘ
ZOBACZ PROJEKTY

Działamy kompleksowo po to, by Twój zielony biznes rozwijał się dynamicznie i efektywnie.

USŁUGI

Rozwój projektów OZE od pozyskania nieruchomości do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych umożliwiających wejście na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych. Rozwijamy własne projekty, jak równiej jesteśmy w stanie „uszyć” projekt pod Klienta.

PROJECT DEVELOPMENT

Audyt dostarcza szczegółowych danych na temat stanu technicznego projektu lub zastosowanych urządzeń, rozwiązań w projekcie. Pozwala wskazać błędy projektowe/budowlane i oszacować koszty związane z ich usunięciem tak, aby inwestycja zrealizowana była ze sztuką oraz należytą starannością.

TECHNICAL DUE DILIGENCE

Analiza ekonomiczna projektów, przygotowanie modelu finansowego i przedstawienie najlepszego scenariusza biznesowego.

BUSINESS ANALYSIS

Inżynieria, zaopatrzenie i zarządzanie procesem inwestycyjnym. Koordynacja wszelkich prac projektowych, organizacja zaopatrzenia i zarządzanie budowlane na każdym etapie inwestycji.

EPC MANAGEMENT

Bezpośrednie nadzorowanie robót budowlanych i usług w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia.

CONTRACT ENGINEER

Usługa ta dedykowana jest Klientom, którzy finansują swoje inwestycje z kredytów bankowych oraz do Banków, które je obsługują. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na prawidłową ocenę i okresową weryfikację prowadzonych prac pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji.

Uczestnictwo w procesie budowlanym osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne oraz posiadających wiedzę techniczną, jak również praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skompilowania robót budowlanych.

SUPERVISING INSPECTOR

BANK MONITORING

Projektowanie, wybór najlepszych rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym oraz doprowadzenie projektu do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji.

DESIGNING

Identyfikacja oraz analiza istniejących możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla.

CARBON ACCOUNTING

New Construction and In-Use: Design & Consultancy, BREEAM, LEED

BUILDING CERTIFICATES

Badania energii, analiza danych dotyczących energii, wykonalność energii odnawialnej, środki oszczędzania energii i potencjalna wypłata, oceny energii dla PL, białe certyfikaty.

ENERGY ASSESSMENTS

Analiza wyników w kluczowych obszarach: energia, woda, materiały, jakość powietrza, użytkowanie gruntów i ekologia, transport i dostępność.

SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE

Aanaliza dokumentacji jak również rozwiązań technicznych wdrożonych na budowie, opiniowania oraz rekomendacje dla odpowiednich rozwiązań.

Analiza podatności, metoda odporności, identyfikacja możliwości, analizy ryzyka powodzi i zarządzanie wodami opadowymi.

CLIMATE RESILIENCE CONSULTING

TECHNICAL ANALYSIS

BANK MONITORING

Usługa ta dedykowana jest Klientom, którzy finansują swoje inwestycje z kredytów bankowych oraz do Banków, które je obsługują. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na prawidłową ocenę i okresową weryfikację prowadzonych prac pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji.

DOŚWIADCZENIE

Wspieramy inwestorów publicznych i prywatnych w rozwoju zielonej energii na całym świecie. Wyszukujemy najkorzystniejsze możliwości inwestycyjne oraz zarządzamy projektem na każdym etapie realizacji.


Wykonujemy także raporty techniczne dla już istniejących obiektów. Nasi specjaliści doskonale orientują się w branży OZE, tak samo od strony technicznej i projektowej, jaki i administracyjnej.


Działamy kompleksowo po to, by wspierać naszych Klientów

w osiąganiu jak najwyższych zysków.

ZOBACZ PROJEKTY

RAPORTY

Water City Index to pierwszy raport dostępny na rynku i jak dotąd jedyny, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania „niebieską infrastrukturą” w Polsce. Co roku, autorzy raportu poddają „wodnej” analizie ponad 200 polskich miast w ramach 4 obszarów: ... [więcej]

POBIERZ

Ranking Miast Zrównoważonych klasyfikuje największe polskie miasta pod względem stopnia, w jakim kierunek ich rozwoju jest spójny z ideą zrównoważonego rozwoju. Główne kategorie ujęte w rankingu to społeczeństwo, środowisko i gospodarka, które obejmują liczne podkategorie... [więcej]

POBIERZ

życie, zagrożenie, kultura i ludzie oraz gospodarka i biznes. Celem raportu jest skłonienie do refleksji władz miast, naukowców, ekspertów, mieszkańców oraz wspólne wypracowanie standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody.

Celem rankingu jest wskazanie obszarów możliwości, w których miasta mogą rozwijać się w sposób zrównoważony pod względem zadowolenia mieszkańców, środowiska i gospodarki. Raport wydawany cyklicznie od 2017 r.

w ramach 4 obszarów: życie, zagrożenie, kultura i ludzie oraz gospodarka i biznes. Celem raportu jest skłonienie do refleksji władz miast, naukowców, ekspertów, mieszkańców oraz wspólne wypracowanie standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody.

które obejmują liczne podkategorie. Celem rankingu jest wskazanie obszarów możliwości, w których miasta mogą rozwijać się w sposób zrównoważony pod względem zadowolenia mieszkańców, środowiska i gospodarki. Raport wydawany cyklicznie od 2017 r.

O NAS

Arcadis jest międzynarodową firmą specjalizującą się w konsultingu, projektowaniu, inżynierii oraz zarządzaniu projektami w obszarze infrastruktury, zasobów wodnych, środowiska naturalnego i budownictwa. Jako jedna z największych firm doradczo-inżynierskich na świecie (28 tys. specjalistów obecnych w ponad 40 krajach na świecie) dążymy do rozwoju infrastruktury oraz budownictwa w myśl zrównoważonego rozwoju, kładąc szczególny nacisk na potrzeby społeczne mieszkańców miast przy równoczesnym uwzględnieniu środowiska naturalnego.

Nasz zespół angażuje się również w projekty związane z OZE. Wspieramy inwestorów publicznych i prywatnych w rozwoju zielonej energii na całym świecie! Wyszukujemy najkorzystniejsze możliwości inwestycyjne oraz zarządzamy projektem na każdym etapie realizacji. Wykonujemy także raporty techniczne dla już istniejących obiektów. Planujemy a następnie przeprowadzamy ich modernizację, dzięki której właściciele mnożą swoje zyski. Nasi specjaliści doskonale orientują się w branży OZE, tak samo od strony technicznej i projektowej, jaki i administracyjnej. Działamy kompleksowo po to, by wspierać naszych Klientów w osiąganiu jak najwyższych zysków.

WIĘCEJ O NAS

Trend lokowania pieniędzy w odnawialnych źródłach energii rośnie z każdym rokiem. To wzmożone zainteresowanie wynika, nie tylko z konieczności zapobiegania klimatycznym zmianom, ale również dlatego, że inwestorzy dostrzegają szanse zysku w dynamicznie rozwijającym się sektorze. Co więcej, eksperci branży energetycznej podkreślają, że szybki rozwój odnawialnych źródeł energii może pomóc w pokonaniu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią SARS-CoV-2.

CZTERY LINIE BIZNESOWE

Budynki

Infrastruktura

Woda

Środowisko

3.5 mld €

Roczny przychód

28 tys.

Pracowników na świecie

270

Pracowników w Polsce

350

Biur w ponad 40 krajach na świecie

ZDOBYTE NAGRODY

Project Management Firm CEE Investment & Manufacturing Awards (2020)

Development Services Company of the Year, CEE Quality Awards (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019)

Professional Service Provider of the Year, CEE Investment Awards (2019)

Building Consultancy of the Year, Eurobuild Awards (2013, 2014, 2017, 2018)

Real Green Service Provider of the Year, CEE Quality Awards (2013, 2015, 2016)

Project Management Firm of the Year, CEE Manufacturing & Logistics Awards (2019)

Project Management Firm of the Year, CEE Green Buildings Awards Gala (2012)

Project Management Firm of the Year, CEE Retail Real Estate Awards Gala (2008, 2009, 2010, 2011)

Central & Eastern European Commercial Services Company of the Year (2003, 2004, 2005)

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANIZACJAMI

KONTAKT

Grzegorz Gajewski

Director of RES Sector

Joanna Plaisant

Strategic Partnership and Sustainability Associate Director

Dominik Piechowicz

Project Manager

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wybierz sektor:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arcadis Sp. z o.o. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych, klikając tutaj

SIEDZIBA GŁÓWNA

Arcadis Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

Biuro Wrocław

ul. Fabryczna 6

53-609 Wrocław

Biuro Kraków

ul. Wadowicka 8A

30-415 Kraków

Biuro Katowice

ul. Jesionowa 22

40-158 Katowice

Biuro Rzeszów

ul. Litewska 8, lok. 38

35-302 Rzeszów

Biuro Łódź

ul. Gdańska 79, lok. D21

90-613 Łódź

Biuro Radom

ul. Krukowskiego 1

26-609 Radom

KRS: 0000052905

Regon: 008131500

NIP: 526-021-08-95

OBSERWUJ NAS NA: