Bez kategorii

Ministerstwo Infrastruktury publikuje ankietę dotyczącą modernizacji systemu uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia mieszkańców

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało właśnie ankietę, której celem jest zbadanie potrzeb modernizacji systemu uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia mieszkańców. Jest to bardzo ważne, ponieważ wielkim wyzwaniem stojącym przed społeczeństwem jest dostarczenie bezpiecznej i czystej wody. Celem ankiety jest określenie poziomu zadowolenia…

Ankieta Ministerstwa Infrastruktury: sprawdźmy zasoby inwestycyjne technicznego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia

Ministerstwo Infrastruktury Polski uruchomiło ankietę na temat zasobów inwestycyjnych technicznego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia. Została ona opracowana w celu określenia poziomu wykorzystanie środków finansowych w przedsięwzięciach związanych z dostarczaniem i jakością wody. Ministerstwo prosi o zbudowanie obrazu stanu…